Šeštasis kvietimas

KVIETIMAS

Finansavimo sąlygų aprašas:

Vietos plėtros strategija „Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m.“ finansavimo sąlygų aprašas

Vietos plėtros strategija „Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m.“ priedai:

1 priedas: paraiškos forma

2 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma 

Ketvirtasis kvietimas

KVIETIMAS

Finansavimo sąlygų aprašas:

„Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ FSA forma

„Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ priedai:

1 priedas: paraiškos forma

2 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma

Projekto pradžia

    Asociacija projekte Nr. 63VS-KL- 17-1- 03639-PR001 pasirašė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ paramos sutartį.

   Projektas finansuojamas Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Pradedama įgyvendinti  Vakarų Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m.