Šeštasis kvietimas

KVIETIMAS

Finansavimo sąlygų aprašas:

Vietos plėtros strategija „Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m.“ finansavimo sąlygų aprašas

Vietos plėtros strategija „Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m.“ priedai:

1 priedas: paraiškos forma

2 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma