Renginiai

Pareiškėjams, norintiems rengti projektus pagal III kvietimo sąlygas suteikiame individualius mokymus paraiškos parengimo klausimais. Norintys pasinaudoti šia paslauga prašome kreiptis el. paštu vakarulietuvoszvvg@gmail.com arba telefonu 8-640-41633.

2022 m. liepos mėn. ŽRVVG valdybos nariai vyko į Lenkiją susitikti su Lenkijos ŽRVVG atstovais. Buvo aplankytos 5 Lenkijos ŽRVVG, susipažinta su jų veikla, pasidalinta gerąja patirtimi, aptarti galimi bendradarbiavimo veiksmai.

Žemiau  susitikimų akimirkos: