Apie mus

Asociacija įkurta 2015 m. rugsėjo mėn. 9 d. Šiai dienai asociacija vienija 20 narių, kurie visi yra juridiniai asmenys.

Asociacijos tikslai – rengti ir įgyvendinti žuvininkystės ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją ir investicinius bei eksperimentinius projektus, atsižvelgiant į vietinius poreikius ir potencialą.

Asociacijos veiklos sritys:

  1. Organizuoti ir teikti paramą žuvininkystės ir akvakultūros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti.
  2. Skatinti žuvininkystės regiono žmonių iniciatyvas ir tenkinti visuomenės poreikius žuvininkystės, akvakultūros, gamtos apsaugos, turizmo, švietimo, kultūros ir kitose srityse (įskaitant socialines inovacijas).
  3. Organizuoti švietimą, profesinį orientavimą ir rengimą, konsultavimą, mokymus, padėti gauti informaciją apie inovacijas žuvininkystės, gamtinių išteklių naudojimo ir kt. srityse (pažangiausius mokslo, technologijų ir technikos pasiekimus).
  4. Saugoti ir stiprinti gamtos, architektūros ir istorinį paveldą, skatinti žuvininkystės regione esančių etnografinių objektų atgaivinimą, rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus architektūrinę vertę turinčių statinių renovacijai, mažosios architektūros bei tradicinės infrastruktūros elementų atstatymui.
  5. Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų, viešųjų ir privačių socialinių bei ekonominių interesų atstovų pastangas, ieškant tinkamų problemų sprendimų.
  6. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje.

Asociacijos valdymas

   Aukščiausias asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas (toliau – susirinkimas), kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – valdyba), vienasmenis valdymo organas – direktorius.

Nauji nariai į ŽVVG priimami visuotinio susirinkimo sprendimu pateikę raštišką prašymą direktoriui.