Veikla

   2017 m. birželio mėn. 15 d. pateikta paraiška pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“. 2017 m. rugsėjo mėn. 11 d. pasirašyta paramos sutartis Nr. 35PP-KL-17-1-00143. Projektui skirta 12 000 Eur. Projektas finansuotas iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 2017 m. spalio mėn. 20 d. projektas užbaigtas. Projekto metu parengta Vakarų Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m..

   2017 m. lapkričio mėn. 22 d. pateikta paraiška Nr. 63VS-KL-17-1-03639-PR001 pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. 2017 m. gruodžio mėn. 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 4D-174(1.8 E) skirta parama projekto įgyvendinimui.

Vietos projektų įgyvendinimo rezultatai:

Eil. Nr. Paraiškos Nr. pareiškėjas Paraiškos vertinimo rezultatai Paraiškos tvirtinimo rezultatai Informacija apie projekto įgyvendinimo eigą Informacija apie projekto įgyvendinimo užbaigimą
ŽRVVG NMA
1. VAKA-AKVA-6.1.1-1.1 Romas Gaidys teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas
2. VAKA-AKVA-6.1.1-1.2 Severinas Bartašius teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas
3. VAKA-AKVA-6.1.2-1.1 Adomas Vaišnoras teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas
4. VAKA-AKVA-6.1.2-1.2 UAB „Drevernos žuvis“ teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendintas įgyvendintas
5. VAKA-AKVA-6.3.1-2.1 Tauragės rajono savivaldybės administracija teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendintas įgyvendintas
6. VAKA-AKVA-6.3.2-2.1 Žuvies populiarinimo asociacija teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas
7 VAKA-AKVA-6.1.2-3.1 UAB „Karklės žvejys“ teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas
8 VAKA-AKVA-6.1.2-3.2 Asociacija „Svencelės iniciatyvos“ teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas
9 VAKA-AKVA-
6.3.1.-4.1
Šilalės rajono savivaldybės administracija teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas
10 VAKA-AKVA-6.3.1.-4.2 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas
11 VAKA-AKVA-6.1.1 – 5.1 Marius Gylys teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas
12 VAKA-AKVA-6.1.2 – 5.1 UAB „Karklės žvejys“ teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas