Veikla

   2017 m. birželio mėn. 15 d. pateikta paraiška pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“. 2017 m. rugsėjo mėn. 11 d. pasirašyta paramos sutartis Nr. 35PP-KL-17-1-00143. Projektui skirta 12 000 Eur. Projektas finansuotas iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 2017 m. spalio mėn. 20 d. projektas užbaigtas. Projekto metu parengta Vakarų Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m..

   2017 m. lapkričio mėn. 22 d. pateikta paraiška Nr. 63VS-KL-17-1-03639-PR001 pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. 2017 m. gruodžio mėn. 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 4D-174(1.8 E) skirta parama projekto įgyvendinimui.

Vietos projektų įgyvendinimo rezultatai:

Eil. Nr. Paraiškos Nr. pareiškėjas Paraiškos vertinimo rezultatai Paraiškos tvirtinimo rezultatai Informacija apie projekto įgyvendinimo eigą Informacija apie projekto įgyvendinimo užbaigimą Informacija apie VP priežiūrą
ŽRVVG NMA
1. VAKA-AKVA-6.1.1-1.1 Romas Gaidys teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
2. VAKA-AKVA-6.1.1-1.2 Severinas Bartašius teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
3. VAKA-AKVA-6.1.2-1.1 Adomas Vaišnoras teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
4. VAKA-AKVA-6.1.2-1.2 UAB „Drevernos žuvis“ teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendintas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
5. VAKA-AKVA-6.3.1-2.1 Tauragės rajono savivaldybės administracija teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendintas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
6. VAKA-AKVA-6.3.2-2.1 Žuvies populiarinimo asociacija teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
7. VAKA-AKVA-6.1.2-3.1 UAB „Karklės žvejys“ teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
8. VAKA-AKVA-6.1.2-3.2 Asociacija „Svencelės iniciatyvos“ teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
9. VAKA-AKVA-
6.3.1.-4.1
Šilalės rajono savivaldybės administracija teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
10. VAKA-AKVA-6.3.1.-4.2 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
11. VAKA-AKVA-6.1.2 – 5.1 UAB „Karklės žvejys“ teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
12. VAKA-AKVA-6.1.2 – 6.1 Asociacija „Svencelės iniciatyvos“ teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
13. VAKA-AKVA-
6.1.1.-7.1
Martynas
Klevinis
teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
14. VAKA-AKVA-
6.1.2.-7.1
Martynas
Klevinis
teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
15. VAKA-AKVA-
6.1.1.-7.2
Sergejus
Ivanovas
teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
16. VAKA-AKVA-
6.1.1.-7.3
UAB
„Padievyčio
tvenkiniai“
teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
17.  VAKA-AKVA-6.3.2.-8.1  Asociacija „Svencelės iniciatyvos” teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
18. VAKA-AKVA-6.3.1.-8.1 Drevernos bendruomenė teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
19.  VAKA-AKVA-6.3.1.-8.2 Šilalės rajono savivaldybės administracija teigiamas patvirtintas patvirtintas nutrauktas pareiškėjui prašant
20. VAKA-AKVA-6.3.1.-8.3 Tauragės rajono savivaldybės administracija teigiamas patvirtintas patvirtintas įgyvendinamas įgyvendintas vykdoma VP priežiūra
21. VAKA-AKVA-6.1.1-5.1. Marius Gylys teigiamas patvirtintas patvirtintas nutrauktas pareiškėjui prašant