Ketvirtasis kvietimas

KVIETIMAS Finansavimo sąlygų aprašas: „Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ FSA forma „Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ priedai: 1 priedas: paraiškos forma 2 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma

Trečiasis kvietimas

KVIETIMAS Finansavimo sąlygų aprašai: „Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo poreikiams“ FSA forma „Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ FSA forma „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ FSA forma „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ FSA forma „Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas…

Antras kvietimas

KVIETIMAS Finansavimų sąlygų aprašai: Infrastruktūros finansavimo sąlygų aprašas Rinkodaros finansasavimo sąlygų aprašas Dokumentų formos: Infrastruktūros paraiškos forma Jungtinės veiklos sutarties forma Rinkodaros paraiškos forma