Informacija pareiškėjams

Ketvirtasis kvietimas

KVIETIMAS

Finansavimo sąlygų aprašas:

„Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ FSA forma

„Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ priedai:

1 priedas: paraiškos forma

2 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma

Trečiasis kvietimas

KVIETIMAS

Finansavimo sąlygų aprašai:

„Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo poreikiams“ FSA forma

„Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ FSA forma

„Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ FSA forma

„Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ FSA forma

„Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo poreikiams“ priedai:

1 priedas: Paraiškos forma

2 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma

„Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ priedai:

1 priedas: Paraiškos forma

2 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma

„Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ priedai:

1 priedas: Paraiškos forma

2 priedas: galimybių studija

3 priedas: Smulkiojo vidutinio verslo deklaracija

4 priedas: Vienos įmonės deklaracija

„Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ priedai:

1 priedas: paraiškos forma

2 priedas: Verslo plano forma

3 priedas: Smulkiojo vidutinio verslo deklaracija

4 priedas: Vienos įmonės deklaracija

Antrasis kvietimas

KVIETIMAS

Finansavimų sąlygų aprašai:

Infrastruktūros finansavimo sąlygų aprašas

Rinkodaros finansasavimo sąlygų aprašas

Dokumentų formos:

Infrastruktūros paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutarties forma

Rinkodaros paraiškos forma

Archyvas:

Pirmasis kvietimas