Aštuntasis kvietimas

KVIETIMAS

Finansavimo sąlygų aprašai:

Vietos plėtros strategijos priemonės „Rinkodaros priemonės“ Finansavimo sąlygų aprašo forma
Vietos plėtros strategijos priemonės „Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ Finansavimo sąlygų aprašo forma

Vietos plėtros strategijos priemonės „Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ priedai:

1 priedas: paraiškos forma

2 priedas: Jungtinės  veiklos  sutarties forma 

Vietos plėtros strategijos priemonės „Rinkodaros priemonės“ priedai:

1 priedas: paraiškos forma

2 priedas: Jungtinės  veiklos sutarties forma