Ketvirtasis kvietimas

KVIETIMAS

Finansavimo sąlygų aprašas:

„Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ FSA forma

„Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ priedai:

1 priedas: paraiškos forma

2 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma