Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategija iki 2027 metų

2023 m. birželio 30 d. 11.00 val. Klaipėdos rajone, Drevernos kaimo prieplaukoje vyks viešas parengtos vietos strategijos pristatymas. Norinčius dalyvauti kviečiame į renginį.

Išsamesnė informacija tel. +370 640 41633 

Egidijus.

 

Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė rengiasi 2024-2029 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiui ir tuo tikslu atlieka gyventojų poreikių tyrimą.  

Tikimės Jūsų aktyvaus bendradarbiavimo, rengiant naująją Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos plėtros strategiją 2024-2029 m. Mums svarbi Jūsų nuomonė, todėl prašytume atsakyti į pateiktus klausimus. Remiantis anketos duomenimis, bus nustatyti svarbiausi gyventojų poreikiai, numatytos jų įgyvendinimo priemonės. 

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą rengiant strategiją!

Anketinė apklausa yra anoniminė. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik strategijos rengimo tikslais. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Informacija apie respondentą:

(Pažymėkite tinkamą variantą )

 
 

Lytis:                           Vyras                Moteris

 
 
 
 

Amžius:               iki 29 m.              30-39 m.                   40-59 m.             60 m. ir daugiau

Jūs esate:

Žvejas   Ūkininkas  Verslininkas   Samdomas darbuotojas   Valdininkas     BedarbisPensininkas  
  Studentas/moksleivis    Namų šeimininkė  Kita (įrašykite)

Kokiam sektoriui atstovaujate:

Vietos valdžiai Žuvininkystės verslui 
Centrinės valdžios institucijos vietos filialui Verslui 
Miesto bendruomenei Jaunimo organizacijai 
Kaimo bendruomenei Kitai nevyriausybinei organizacijai 

Jūs gyvenate savivaldybėje:

  Klaipėdos r.    Tauragės r.    Šilalės r.  

Kaip manote ar iki šiol Europos Sąjungos skirta parama inicijavo tvarius pokyčius Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono teritorijose (pažymėkite vieną labiausiai tinkamą variantą):

Inicijavo ženklius pokyčius     Inicijavo pokyčius, bet nepakankamai Pokyčių nebuvo   Neturiu nuomonės  

Pateikite bent po vieną Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono teritorijos stiprybę, silpnybę, galimybę ir grėsmę:

Stiprybė (teigiami vidiniai dabarties veiksniai)       
Silpnybė (neigiami vidiniai dabarties veiksniai)       
Galimybė (teigiami išoriniai ateities veiksniai)       
Grėsmė (neigiami išoriniai ateities veiksniai)       
      Kokioms sritims Jūs teiktumėte pirmenybę, įgyvendinant Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos plėtros strategiją 2024-2029, kad ES paramos lėšos būtų kuo geriau panaudotos tvariam ir į ateitį orientuotam regiono vystymuisi? (įvertinkite kiekvieną sritį)    Labai svarbi sritisSvarbi sritisNesvarbi sritisVisiškai nesvarbi sritisSunku pasakyti
Parama esamoms arba naujoms įmonėms, galinčioms kurti darbo vietas, ypač jaunimui     
Viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinės žuvininkystės poreikiams     
Rekreacinio turizmo plėtra     
Pažintinės žuvininkystės erdvių kūrimas, formuojant visuomenės (ypač jaunosios kartos) gamtosauginę pasaulėžiūrą     
Žvejų ir žuvininkystės produktų  gamintojų gebėjimų kurti didelės vertės produktus stiprinimas (atsekamumas, ekologija, tautinis paveldas, nacionalinės kokybės sistemos ir pan.)     
Akvakultūros produktų perdirbimas ir didesnės pridėtinės vertės žuvies produktų kūrimas     
Žvejų bendradarbiavimas, kuriant tvarias maisto sistemas     
Bendruomenių gyvybingumo stiprinimas, remiant regiono gyventojų  poreikius tenkinančias turiningas veiklas     
Mokymai (galimybė įgyti naujų žinių ir įgūdžių)     
Laisvalaikio galimybių didinimas (sporto ir kultūros renginiai, užsiėmimai, stovyklos ir pan.)     
Galimybių naudotis būtiniausiomis paslaugomis gerinimas, ypač socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams     
Sveikatingumo skatinimas (aktyvus sportas, sveika mityba, sveikatinimosi procedūros ir pan.)     
Vietos išteklių valdymo stiprinimas (tvaresni vartojimo įpročiai, visuomenės informavimas, vandens telkinių taršos prevencija ir pan.)     
Inovacijų ir skaitmeninimo skatinimas ir diegimas (nauji produktai, paslaugos, veiklos būdai ir kt.)     
Bendruomeninį verslumą skatinančios iniciatyvos     
Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas     
Klimato kaitos švelninimas, mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį     
Mėlynosios ekonomikos principais grįstų verslų skatinimas (biotechnologijos, tvarioji energetika ir pan.)     
Gyvūnų gerovės projektų įgyvendinimo skatinimas     
Įrašykite kitas labai svarbias ir svarbias sritis    

Gal kažką norėtumėte pridėti nuo savęs, kas svarbaus nebuvo aptarta (įrašykite):