Projekto pradžia

    Asociacija projekte Nr. 63VS-KL- 17-1- 03639-PR001 pasirašė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ paramos sutartį.

   Projektas finansuojamas Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Pradedama įgyvendinti  Vakarų Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m.